Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Свободни места в IX, X и XI клас към 13.07.2018 г. за учебната 2018/2019 година

13.07.2018

Свободни места в IX, X и XI клас към 13.07.2018 г. за учебната 2018/2019 година

                            IX клас:

 

специалност "Системно програмиране" - 1 място;

специалност "Топлотехника" - 1 място;

специалност "Електрообзавеждане на производството" - 2 места;

специалност "Промишлена електроника" - 6 места;

 

 

                             X клас:

 

специалност "Системно програмиране" - 2 места;

специалност "Компютърна техника и технологии" - 1 място;

специалност "Компютърни мрежи" - 1 място;

специалност "Електрообзавеждане на производството" - 6 места;

специалност "Мехатроника" - 3 места;

специалност "Технология на машиностроенето" - 5 места

 

                             XI клас:

 

специалност "Системно програмиране" - 3 места; 

специалност "Компютърна техника и технологии" - 1 място;

специалност "Компютърни мрежи" - 9 места; 

специалност "Мехатроника" - 2 места;

специалност "Машини и системи с ЦПУ" - 4 места;