Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Полезни връзки


Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието - Разград Национален портал за кариерно ориентиране на учениците Национална агенция за професионално образование и обучение Агенция по заетостта Правата ми Къде да уча Всичко за матурите Резултати от матурите Информационен портал "Национална педагогическа мрежа" Оказване на първа долекарска помощ