Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Администрация


PTG
Милена Пантелеева Митева-Недкова
Длъжност: Педагогически съветник
Образование: висше - магистър; e-mail: m.nedkova@ptgrz.org
PTG
Мирослава Христова Куманова
Длъжност: Главен счетоводител
Образование: висше - магистър
PTG
Калинка Божанова Бонева
Длъжност: Касиер
Образование: средно специално
PTG
Радка Белчева Андреева
Длъжност: Библиотекар
Образование: средно специално
PTG
Петя Христова Николова
Длъжност: Завеждащ административна служба
Образование: средно специлно