Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Учители


PTG
Сашо Петров Панчев
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Български език и литература; Физическо възпитание и спорт
Образование: висше - магистър
Степен: III ПКС; e-mail: s.panchev@ptgrz.org
PTG
Мария Димитрова Георгиева
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Български език и литература
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: m.georgieva@ptgrz.org
PTG
Валентина Миленова Ласкаева
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Български език и литература
Образование: висше - магистър
Степен: V ПКС; e-mail: v.laskaeva@ptgrz.org
PTG
Доротея Руменова Димитрова
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Български език и литература
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: d.dimitrova@ptgrz.org
PTG
Реасилвия Маринова Найденова
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Английски език
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: r.najdenova@ptgrz.org
PTG
Емилия Димитрова Иванова
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Английски език
Образование: висше - магистър
Степен: V ПКС; e-mail: e.ivanova@ptgrz.org
PTG
Роселина Иванова Тодорова
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Английски език
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: r.todorova@ptgrz.org
PTG
Светла Иванова Йорданова
Длъжност: Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Английски език
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: s.jordanova@ptgrz.org
PTG
Олга Василевна Кьосева
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Руски език
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: o.kyoseva@ptgrz.org
PTG
Хараламби Крумов Бозаджиев
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Математика
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: h.bozadjiev@ptgrz.org
PTG
Емилия Димитрова Ганева
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Математика
Образование: висше - магистър
Степен: II ПКС; e-mail: e.ganeva@ptgrz.org
PTG
Радка Станчева Армянова-Петрова
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Математика
Образование: висше - магистър
Степен: V ПКС; e-mail: r.petrova@ptgrz.org
PTG
Елена Костадинова Адамова-Пенчева
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Математика
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: e.adamova@ptgrz.org
PTG
Милена Симеонова Костадинова
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Физика и астрономия, Информационни технологии
Образование: висше- магистър
Степен: IV ПКС; e-mail: m.simeonova@ptgrz.org
PTG
Биана Петрова Тодорова
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Информационни технологии, ЗБУТ, Техническо чертане и др.
Образование: висше - магистър
Степен: IV ПКС; e-mail: b.todorova@ptgrz.org
PTG
Силвия Василева Спасова
Длъжност: Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Информатика и ИТ
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: s.spasova@ptgrz.org
PTG
Марияна Цвяткова Пенева-Димитрова
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: История и цивилизация, География и икономика
Образование: висше - магистър
Степен: V ПКС ; e-mail: m.peneva@ptgrz.org
PTG
Дияна Атанасова Червенска
Длъжност: Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: История и цивилизация
Образование: висше - магистър
Степен: II ПКС, e-mail: d.gicheva@ptgrz.org
PTG
Борис Георгиев Атанасов
Длъжност: Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: История и цивилизация
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: b.atanasov@ptgrz.org
PTG
Красимира Василева Рачева-Стефанова
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: География и икономика
Образование: висше - магистър
Степен: IV ПКС; e-mail: k.racheva@ptgrz.org
PTG
Веселина Минева Русева
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Биология и здравно образование
Образование: висше - магистър
Степен: V ПКС; e-mail: v.ruseva@ptgrz.org
PTG
Галя Иванова Владова
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Физика и астрономия
Образование: висше - магистър
Степен: II ПКС; e-mail: g.vladova@ptgrz.org
PTG
Мариана Господинова Божилова
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Химия и опазване на околната среда
Образование: висше - магистър
Степен: IV ПКС; e-mail: m.gospodinova@ptgrz.org
PTG
Деян Здравков Маринов
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Физическо възпитание и спорт
Образование: висше - магистър
Степен: III ПКС; e-mail: d.marinov@ptgrz.org
PTG
Любка Пъшева Панайотова
Длъжност: Учител, теоретично обучение
Преподава: Професионално направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: l.panayotova@ptgrz.org
PTG
Албена Александрова Петрова
Длъжност: Старши учител теоретично обучение
Преподава: Професионално направление "Компютърни науки"
Образование: висше - магистър
Степен: IV ПКС; e-mail: a.petrova@ptgrz.org
PTG
Агнеса Иванова Танчева
Длъжност: Старши учител теоретично обучение
Преподава: Професионално направление "Компютърни науки"
Образование: висше - магистър
Степен: IV ПКС; e-mail: a.tancheva@ptgrz.org
PTG
Иво Стефанов Стефанов
Длъжност: Старши учител, практическо обучение
Преподава: Професионално направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"
Образование: висше - магистър
Степен: IV ПКС; e-mail: i.stefanov@ptgrz.org
PTG
Стефан Димитров Шопов
Длъжност: Старши учител, теоретично обучение
Преподава: Професионално направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: s.shopov@ptgrz.org
PTG
Диана Иванова Йорданова
Длъжност: Старши учител, теоретично обучение
Преподава: Професионално направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"
Образование: висше - магистър
Степен: III ПКС; e-mail: d.jordanova@ptgrz.org
PTG
Калиопа Панайотова Цанкова
Длъжност: Старши учител, теоретично обучение
Преподава: Професионално направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"
Образование: висше - магистър
Степен: V ПКС;e-mail: k.panajotova@ptgrz.org
PTG
Ненка Кънева Кънчева
Длъжност: Старши учител, теоретично обучение
Преподава: Професионално направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"
Образование: висше - магистър
Степен: V ПКС; e-mail: n.kyncheva@ptgrz.org
PTG
Димитър Маринов Абаджиев
Длъжност: Учител, практическо обучение
Преподава: Професионално направление "Електротехника и енергетика"
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: d.abadjiev@ptgrz.org
PTG
Жана Иванова Димитрова
Длъжност: Старши учител, теоретично обучение
Преподава: Професионално направление "Електротехника и енергетика"
Образование: висше - магистър
Степен: IV ПКС; e-mail: j.dimitrova@ptgrz.org
PTG
Росица Мичева Йорданова
Длъжност: Старши учител, теоретично обучение
Преподава: Професионално направление "Електротехника и енергетика"
Образование: висше - магистър
Степен: II ПКС; e-mail: r.micheva@ptgrz.org
PTG
Диана Янкова Петрова
Длъжност: Старши учител, теоретично обучение
Преподава: Професионално направление "Машиностроене, металообработване и металургия"
Образование: висше - магистър
Степен: IV ПКС; e-mail: d.petrova@ptgrz.org
PTG
Васил Спасов Маринов
Длъжност: Старши учител, практическо обучение
Преподава: Професионално направление "Машиностроене, металообработване и металургия"
Образование: професионален бакалавър
Степен: e-mail: v.spasov@ptgrz.org
PTG
Димитрина Стефанова Апостолова
Длъжност: Старши учител теоретично обучение
Преподава: Професионално направление "Компютърни науки"
Образование: висше - магистър
Степен: IV ПКС; e-mail: d.apostolova@ptgrz.org
PTG
Ина Красимирова Тачева
Длъжност: Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Немски език
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: i.tacheva@ptgrz.org
PTG
Димитър Величков Томов
Длъжност: Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Английски език
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: d.tomov@ptgrz.org
PTG
Христомир Иванов Димитров
Длъжност: Старши учител теоретично обучение
Преподава: Професионално направление "Компютърни науки"
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: hr.dimitrov@ptgrz.org
PTG
Керанка Тодорова Николова
Длъжност: Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Биология и здравно образование
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: k.nikolova@ptgrz.org
PTG
Иван Христов Петров
Длъжност: Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Физическо възпитание и спорт
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: i.hristov@ptgrz.org
PTG
Цветалина Стойчева Занкова
Длъжност: Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: цикъл "Философия"
Образование: висше - магистър
Степен: IV ПКС; e-mail: c.zankova@ptgrz.org