Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Ръководство


PTG
Нешка Георгиева Христова
Длъжност: Директор
Преподава: Професионално направление "Електротехника и енергетика"
Образование: висше - магистър
Степен: ІIІ ПКС
PTG
Димитрина Стефанова Апостолова
Длъжност: Заместник-директор, учебна дейност
Преподава: Професионално направление "Компютърни науки"
Образование: висше - магистър
Степен: IV ПКС
PTG
Цветомир Пламенов Гюрецов
Длъжност: Заместник-директор, учебно-производствена дейност
Преподава: Професионално направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"
Образование: висше - магистър
PTG
Пламен Цвятков Петров
Длъжност: Заместник-директор, административно-стопанска дейност
Преподава: Обща професионална подготовка - Икономика
Образование: висше - магистър
Степен: III ПКС