Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Графици - Дневна форма на обучение


График на нконтролните и класните работи за I срок на учебната 207/2018 година График за провеждане на консултации с ученици за I срок на учебната 207/2018 година