Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Графици - Дневна форма на обучение


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА XII КЛАС И ПО ДИПЛОМИРАНЕ НА ВИПУСК 2019 ГОДИНА График на дейностите по приключването на 2018/2019 учебна година ГРАФИК за провеждане на консултации с ученици и родители за II срок на 2018/2019 учебна година ГРАФИК за провеждане на класни и контролни работи през II срок на 2018/2019 учебна година