Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Графици - Дневна форма на обучение


График на изпитните сесии за Националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности Национално външно оценяване - 8 клас- Английски език - 2017 година