Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

ДЗИ


Български език и литература Английски език Математика История и цивилизация География и икономика Цикъл "Философия" Физика и астрономия График на дейностите ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА - ДЗИ 2017 Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г. за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година