Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

ДЗИ


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА XII КЛАС И ПО ДИПЛОМИРАНЕ НА ВИПУСК 2019 ГОДИНА