Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

ДЗИ


ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА - ДЗИ 2017 Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г. за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА ЗА XII КЛАС И ПО ДИПЛОМИРАНЕ НА ВИПУСК 2018 ГОДИНА